Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administrator danych:

Administratorem Państwa danych jest: Przedsiębiorstwo Usługowe „STANDARD”
Sławomir Osmański
76-200 Słupsk, ul. prof. Wiktora Degi 34
NIP: 839-100-04-44

2. Cel przetwarzania danych

Państwa dane są przetwarzane celem podjęcia na Państwa prośbę działań zmierzających do złożenia oferty oraz zawarcia umowy na świadczenie usług hotelarskich w obiekcie Apartamenty Arkadia w Rowach przy ul. Wydmowej 10.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcie i wykonania umowy. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgody, a ich podanie jest dobrowolne.
Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy oraz świadczenie usługi.
Administrator danych zapewnia, że dane osobowe są zbierane dla oznaczonych prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu.

3. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczonych usługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

4.Odbiorcy danych:

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: organom podatkowym, podmiotom prowadzącym usługi informatyczne, obsługującym płatności bankowe, kurierskie.

5. Przysługujące Państwu prawa:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.